Thử nghiệm sản xuất cây giống sạch bệnh

Cập nhật ngày: 03/05/2019 05:33:23

Góp phần phòng, chống dịch bệnh trên cây có múi, nhất là bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh, Hợp tác xã (HTX) nông sản sạch xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đang phối hợp Viện Cây ăn quả Miền Nam thử nghiệm sản xuất cây giống sạch bệnh.

Bước đầu Viện Cây ăn quả tiến hành quy trình ghép cây giống quýt đường theo quy trình kỹ thuật đảm bảo sạch bệnh, cung cấp cho 2 hộ trồng quýt của HTX nông sản sạch Vĩnh Thới với số lượng 2.000 cây.

Theo đó, nhà vườn áp dụng sản xuất theo đúng quy trình VietGAP, hạn chế tối đa sử dụng phân và thuốc hóa học, chỉ sử dụng thuốc sinh học và phân hữu cơ; vườn thử nghiệm đảm bảo cách ly với vườn sản xuất theo tập quán cũ.

Đến nay vườn thử nghiệm đã trồng cây được hơn 1 năm tuổi. HTX và Viện Cây ăn quả đang tiếp tục theo dõi vườn sản xuất thử nghiệm, nếu đạt yêu cầu, HTX sẽ tiếp thu những chuyển giao kỹ thuật từ Viện Cây ăn quả để thực hiện quy trình sản xuất cây giống sạch bệnh, đáp ứng nhu cầu về cây giống cho nhiều nhà vườn ở địa phương.

Mỹ Thức

Gửi bình luận của bạn