Đồng Tháp quan tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cập nhật ngày: 25/02/2024 06:03:41

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240225060441dt3-1.mp3

 

ĐTO - Trên tinh thần triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, năm qua, công tác truyền thông, bồi dưỡng kiến thức về KHCN được tăng cường, góp phần đưa KHCN vào sản xuất và cuộc sống. Các nhiệm vụ KHCN được triển khai nghiên cứu thực hiện kịp thời giải quyết những khó khăn trong thực tiễn đời sống sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động quản lý và phát triển các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đạt được những kết quả nhất định, đưa các nhãn hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh vươn xa...


Sản phẩm nước cốt chanh cô đặc của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long giới thiệu sản phẩm tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 (Ảnh: Mỹ Lý)

ĐÒN BẨY TỪ KHCN

Năm qua, các sở, ngành và UBND huyện, thành phố triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện từng ngành, địa phương. Qua đó đề ra mục tiêu cụ thể thực hiện các hoạt động KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các nhiệm vụ KHCN phục vụ các chương trình, đề án góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2023, tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các nội dung về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, hệ thống truy xuất nguồn gốc, đổi mới hoạt động đo lường, bảo hộ nhãn hiệu và sử dụng chỉ dẫn địa lý; tuyên truyền về hoạt động KHCN tại địa phương về những kết quả hoạt động KHCN và ĐMST nổi bật trong năm.

Đồng thời, tỉnh còn quan tâm đổi mới cơ chế hoạt động KHCN và ĐMST. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tỉnh tiếp tục theo dõi 2 nhiệm vụ cấp Quốc gia; theo dõi 36 nhiệm vụ cấp tỉnh và 24 nhiệm vụ cấp cơ sở. Trong năm qua, tỉnh thực hiện chuyển giao 14 kết quả nghiên cứu KHCN đến các đơn vị có liên quan để ứng dụng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nhận thức của người dân trong việc áp dụng các tiến bộ KHCN, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác chuyển giao công nghệ được tăng cường và đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Trong năm, tỉnh hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như: chuyển giao công nghệ sản xuất nước cốt chanh mật ong cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất trà lên men từ lá sen cho Công ty CP đầu tư thương mại xây dựng dịch vụ và sản xuất Ecohome. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức 2 cuộc kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ và kết nối trực tiếp với các chuyên gia đến từ các viện, trường và doanh nghiệp sở hữu công nghệ. Kết quả, ký kết 15 biên bản ghi nhớ giữa các bên cung - cầu công nghệ.


Sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh từng bước hoàn thiện về mẫu mã, 
chất lượng (Ảnh: Y.Du)

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong hoạt động về đổi mới sáng tạo, thời gian qua, các đơn vị sự nghiệp KHCN tiếp tục duy trì hiệu lực công nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 lĩnh vực hiệu chuẩn - kiểm định, phân tích thử nghiệm. Bên cạnh đó, sản xuất và thương mại hóa 2 dòng sản phẩm mới là rượu đông trùng và sữa chua sấy thăng hoa.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp Hội và các ngành hữu quan tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp và ĐMST tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Các cơ quan, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích trong khởi nghiệp ĐMST như: tổ chức Hội thi dự án khởi nghiệp, tổ chức sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ khởi nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, kêu gọi thanh niên đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đưa các sản phẩm tham gia sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh còn đẩy mạnh hợp tác về KHCN với các viện, trường đại học nhằm xây dựng mối liên kết, chia sẻ tiềm lực, khai thác và phát huy tối đa nguồn lực, thế mạnh của 2 bên để hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả trong đào tạo, tư vấn, phản biện, nghiên cứu chuyển giao KHCN phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, tỉnh còn quan tâm đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp. Đối với phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện về nội dung ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, mã số, mã vạch, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Công tác hỗ trợ và hướng dẫn đăng ký xác lập quyền, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Tính đến nay, toàn tỉnh xác lập thành công 1 chỉ dẫn địa lý, 28 nhãn hiệu chứng nhận, 4 nhãn hiệu tập thể phục vụ sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh địa phương và 8 nhãn hiệu chứng nhận khác mang địa danh phục vụ du lịch, xây dựng hình ảnh địa phương.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ thuộc chương trình sở hữu trí tuệ: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu”, Dự án “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Đồng Tháp cho sản phẩm sen”, “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chanh Cao Lãnh”.

Từ những kết quả đạt được, năm 2024, các ngành hữu quan, địa phương chủ động tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về KHCN cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên các đề tài, dự án phục vụ các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tổ chức, đơn vị nghiên cứu khoa học; chủ động phối hợp với các viện, trường nghiên cứu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KHCN.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hoạt động đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được chứng nhận trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Đề án về giải pháp KHCN và ĐMST nhằm nâng cao năng suất lao động; nâng cao tỷ trọng đóng góp của KHCN, ĐMST vào tăng trưởng, trong đó có đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Hòa cùng vào sự phát triển KHCN và ĐMST tỉnh, năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 50/KH-LHH-SKHCN ngày 13/12/2019 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về phát triển KHCN phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2024. Từ nguồn kinh phí được cấp năm 2023, Liên hiệp Hội đã tổ chức 2 Hội nghị chuyên đề gồm: “Hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ trên cây trồng” và “Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng về sản xuất kinh doanh”.

Với các hoạt động đó, nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh về vai trò của phân hữu cơ trên các loại cây trồng, vận động và tổ chức cho bà con nông dân không đốt rơm rạ, dùng nấm trichoderma LHc của Trường Đại học Cần Thơ để phân hủy rơm rạ làm phân hữu cơ giúp đất màu mỡ, không bị thoái hóa. Đồng thời nâng cao nhận thức cho các hộ dân sản xuất kinh doanh về quy định tiêu chuẩn đo lường chất lượng và có nhu cầu đăng ký, sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm; thực hiện hướng dẫn về quy trình đăng ký và sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm.

Trong năm 2023, Liên hiệp Hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và ĐMST tỉnh Đồng Tháp và Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Khởi nghiệp và ĐMST tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn