Đưa hoạt động khoa học công nghệ sát với thực tiễn đời sống, sản xuất

Cập nhật ngày: 28/02/2024 13:38:19

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240228013945dt2-3.mp3

 

ĐTO - Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, năm qua, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp nhiều ý kiến tích cực trong công tác thông tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, đưa hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống...


Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi

ĐƯA KIẾN THỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO THỰC TIỄN

Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tập hợp được 19 Hội thành viên và 3 Thành viên liên kết. Theo đó, các Hội thành viên tập hợp hơn 34.000 hội viên, đồng thời duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tranh thủ được nguồn tài trợ để hoạt động và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động đúng theo Điều lệ, Quy chế...

Năm qua, Liên hiệp Hội phối hợp với các tổ chức Hội thành viên sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự theo Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 158-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới.

Trên tinh thần phát triển kinh tế tỉnh nhà, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên quan tâm thực hiện tích cực hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên góp phần đưa kiến thức khoa học, công nghệ vào thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Thời gian qua, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp phát hành Chuyên mục Tri thức phục vụ đời sống; phối hợp với Báo Đồng Tháp thực hiện Chuyên trang Trí thức Khoa học - Công nghệ; Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện 2 Chuyên mục “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức 3 Hội nghị chuyên đề “Hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ trên cây trồng” tại các huyện: Tháp Mười, Lấp Vò, Hồng Ngự; 3 Hội nghị báo cáo chuyên đề “Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng về sản xuất kinh doanh” tại các huyện: Châu Thành, Lai Vung và TP Hồng Ngự theo Kế hoạch số 50/KH-LHH-SKHCN ngày 13/12/2019 về phát triển KH&CN phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2024; Phối hợp với các Hội thành viên tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng, chống cháy nổ”; “Chuyển đổi số: Vai trò công nghệ, khung kỹ thuật và chiến lược triển khai”; “Các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả”...

Liên hiệp Hội đăng ký với Hội Nông dân tỉnh 2 nhiệm vụ: Ứng dụng các nguồn thiên địch trong phòng trừ sinh học dịch hại cây trồng nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nhận diện và cách xử lý thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ sức khỏe cho người nông dân. Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 3 nhiệm vụ từ năm 2024 - 2026: Nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn; xây dựng mô hình sử dụng nấm Trichoderma LHc của Trường Đại học Cần Thơ phân hủy rơm rạ góp phần bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về rác thải nhựa, rác thải khó phân hủy.

PHÁT HUY TỐT TRÍ TUỆ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

Thời gian qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội phát huy tốt trí tuệ của đội ngũ trí thức. Những ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên cung cấp thêm luận cứ nhằm giúp cho cơ quan có thẩm quyền đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, được triển khai trong thực tế cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực. Liên hiệp Hội đã tổ chức 3 Hội thảo tư vấn với chủ đề: “Kết quả bước đầu ứng dụng cọc khoan nhồi trong xây dựng cầu giao thông nông thôn tải trọng thấp tại tỉnh Đồng Tháp”; “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp”; “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Qua thực tiễn tỉnh Đồng Tháp”. Phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới tại các tỉnh miền Nam”.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, Liên hiệp Hội tham gia góp ý phiếu đề xuất đề tài: “Địa bạ tỉnh Định Tường năm 1986 - Cương vực, địa danh, nhân vật”, đề tài được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thông qua; góp ý, thẩm định hồ sơ thành lập “Trung tâm Bảo tồn sinh vật Đồng Tháp Mười” là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp Hội.

Đóng góp vào hoạt động đó, năm qua, Hội Khoa học lịch sử tổ chức điền dã, khảo sát, thu thập tư liệu về vùng đất Hồng Ngự; về giao thông vận tải và thám sát Giếng ông Tà (TP Cao Lãnh). Thực hiện các Đề tài khoa học “Địa bạ tỉnh Định Tường năm 1836 - Cương vực, địa danh, nhân vật”; “Lịch sử phát triển giao thông, vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”; “Lịch sử tự nhiên của vùng Tràm Chim (trong mối quan hệ với khu vực Đồng Tháp Mười)”. Hội Luật gia phối hợp Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đăng cai phục vụ thành công Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường. Hội Y tế công cộng thực hiện 10 đề tài, 26 sáng kiến nghiên cứu khoa học; Hội Y học có 10 đề tài cấp cơ sở, 26 sáng kiến cấp cơ sở. Theo kế hoạch, chỉ tiêu sáng kiến năm 2023 là 86 giải pháp, đến nay, Chi hội Điện lực xét công nhận 114 sáng kiến cấp Công ty Điện lực Đồng Tháp, đạt 132,6% kế hoạch giao...

Hoạt động tôn vinh trí thức, tổ chức giải thưởng, hội thi, cuộc thi được Liên hiệp Hội và các Hội thành viên quan tâm. Thời gian qua, đơn vị góp ý vào dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu Đất Sen hồng” và “Công dân danh dự Đất Sen hồng”; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Xét chọn và tôn vinh “Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” ban hành năm 2016. Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 đến các trường cao đẳng và đại học trong tỉnh; phối hợp với Sở KH&CN, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tuyển chọn 2 công trình sáng tạo KH&CN đề nghị tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Kết quả , có 1 công trình được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.


TS.Trần Đức Tường - Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp đại diện nhóm tác giả công trình “Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân chi đỏ” nhận Giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Với vai trò cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi). Hoạt động Hội thi và Cuộc thi thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân với nhiều giải pháp kỹ thuật thiết thực, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến tinh thần lao động sáng tạo trong Nhân dân. Năm 2023, toàn tỉnh có 1.409 mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi cấp huyện, đạt 275 giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận 109 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Kết quả có 53 mô hình, sản phẩm đạt giải, gồm: 10 giải Nhì, 6 giải Ba, 37 giải Khuyến khích. Hội thi lần thứ 17 có 29 giải pháp tham gia dự thi. Kết quả có 19 giải pháp đạt giải gồm: 2 giải Nhì, 12 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Năm 2024, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Chương trình, Kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh. Theo đó, chú trọng công tác tập hợp trí thức, công tác xây dựng và phát triển tổ chức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trí thức, hội viên để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng tìm hướng giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nhằm củng cố và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh, làm tốt vai trò tổ chức, tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN trong tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên để hoạt động, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống.

Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho cộng đồng; đưa tri thức khoa học công nghệ xuống cơ sở, đến với các tầng lớp nhân dân...

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn