Thành phố Cao Lãnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 15/06/2012 06:51:12

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm (PCTP) TPCL, 4 năm qua tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố có gia tăng nhưng vẫn ở mức độ kiểm soát và kiềm chế. Vụ việc xảy ra là những vụ mua bán, tàng trữ ma túy với số lượng nhỏ lẻ, tuy nhiên, tình hình các đối tượng từ địa phương khác đến phạm tội trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng. Tình hình nghiện ma túy trên địa bàn vẫn tập trung ở các đối tượng thanh, thiếu niên không có công ăn việc làm, hoặc có việc làm không ổn định... Tình hình nghiện mới không nhiều chủ yếu là các đối tượng cũ tái nghiện.

Công tác tuyên truyền việc không trồng cây có chứa chất ma túy, cây cần sa trên địa bàn đã đạt được hiệu quả đáng kể, công tác phòng, chống ma túy trong học đường cũng được Ban chỉ đạo đẩy mạnh. Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đều phối hợp với các ngành để tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên với cam kết “không thử, không giữ, không sử dụng ma túy”, tổ chức các cuộc thi văn nghệ, diễn tiểu phẩm về công tác phòng, chống ma túy. Kết quả trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp học sinh, sinh viên nghiện hoặc phạm tội liên quan đến ma túy.

Xác định tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phòng, chống ma túy, thời gian qua, Ban chỉ đạo PCTP Thành phố thường xuyên quan tâm đến công tác này, trong đó chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cần chú trọng đến biện pháp, chất lượng công tác tuyên truyền phải thu hút được sự chú ý của cán bộ, đảng viên và người dân nhằm phát huy được tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Nhìn chung bước đầu công tác tuyên truyền đã tạo được hiệu ứng tích cực, qua từng năm việc báo tin, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên từ đó đã góp phần vào việc phòng, chống ma túy.

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng xã, phường không ma túy kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ năm 2008 đến tháng 4-2012, Ban Chỉ đạo tập trung cho công tác tuyên truyền, tổ chức học tập triển khai rộng rãi trong các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân những kiến thức cần thiết về công tác phòng, chống ma túy. Từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin hiểu biết và tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cao Lãnh có 11/15 xã, phường có ma túy, chiếm tỷ lệ trên 73%, giảm 20% số xã, phường có ma túy so với trước khi thực hiện Đề án. TPCL phấn đấu đến cuối năm 2015 vẫn giữ vững số xã, phường không có ma túy như hiện nay, giảm 2% số người nghiện ma túy.

Để thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy, TPCL tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số: 10/2008/CT-UBND của UBND Tỉnh về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường không tệ nạn ma túy” giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Triển khai thực hiện Quyết định số: 3122 của Bộ Công an về việc ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường trọng điểm về ma túy. Chỉ đạo các ban, ngành tiếp tục thực hiện công tác điều tra, rà soát người nghiện ma túy để đề ra giải pháp quản lý sau cai phù hợp, nhằm kiềm chế, kéo giảm số người nghiện ma túy và tỷ lệ tái nghiện.

Thu Hằng

Gửi bình luận của bạn