Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

Cập nhật ngày: 24/12/2018 10:13:38

Vừa qua, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 3756/2018/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

Tham dự hội nghị có hơn 45 đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm ở 12 Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Hướng dẫn này, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến xã thực hiện chẩn đoán, điều trị, sơ cấp cứu, tư vấn cho người mắc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến theo hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm các bệnh sau:

Bệnh tăng huyết áp: tư vấn cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh về thay đổi hành vi lối sống, tuân thủ điều trị, bảo đảm dinh dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng và định kỳ tái khám theo tình trạng bệnh.

 Bệnh đái tháo đường típ 2: khám, xét nghiệm đường huyết mao mạch để phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh đái tháo đường típ 2, chuyển cơ sở y tế tuyến trên để chẩn đoán xác định bệnh theo Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 và Quyết định số 3798/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế,...

 Bệnh hen phế quản: khám, đo lưu lượng đỉnh thở ra (PEF) để phát hiện người nghi ngờ mắc hen phế quản, điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh hen phế quản theo chỉ định của cơ sở y tế tuyến trên chuyển về,...

Bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng: khám, phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh theo Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 9/9/2013 của Bộ Y tế.

Đối với các cơ sở y tế tuyến huyện: thực hiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, tư vấn cho người mắc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phạm vi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị, cụ thể như sau:

Tăng huyết áp: chẩn đoán, điều trị, sơ cấp cứu, tư vấn cho người mắc bệnh tăng huyết áp theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế; chuyển người bệnh về các cơ sở y tế tuyến xã để tiếp tục quản lý và điều trị sau khi đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu hoặc được xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm.

Bệnh đái tháo đường típ 2: chuyển người bệnh về các cơ sở y tế tuyến xã để tiếp tục quản lý và điều trị sau khi đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu hoặc được xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm.

Bệnh hen phế quản: chẩn đoán, điều trị, sơ cấp cứu, tư vấn người mắc bệnh hen phế quản theo Quyết định số 3942/QĐ-BYT ngày 2/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng: khám bệnh theo Quyết định số 3338/QĐ-BYT

Đối với các bệnh không lây nhiễm phổ biến khác: chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, tư vấn, chuyển tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nguyễn Hiền

Gửi bình luận của bạn