• Lấy phiếu tín nhiệm - một hình thức giám sát quan trọng của HĐND
  • 01/07/2013
  • Tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có trao đổi với ông Đặng Đức Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
Xem tin đã đăng theo ngày: