Đảng ủy Công an Đồng Tháp: tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật ngày: 15/07/2020 05:06:27

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp.

Từ nhiều tháng qua, các chi, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh đã quán triệt các văn bản về việc tổ chức Đại hội chi bộ đến từng đảng viên, thành lập tổ giúp việc để chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự và tiến hành Đại hội đảng viên thành công. Về đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ hướng dẫn của cấp trên Đảng ủy Công an tỉnh thống nhất triệu tập 200 đại biểu.

Để chuẩn bị nhân sự, trên cơ sở quy hoạch, đánh giá cán bộ hàng năm, căn cứ nhu cầu công tác cán bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện quy trình tái cử và giới thiệu nhân sự mới. Trong quá trình chọn nhân sự đảm bảo đúng các yêu cầu theo hướng dẫn thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, dân chủ. Ngoài việc lựa chọn cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực, lý luận chính trị, trình độ tin học, ngoại ngữ, kinh nghiệm, sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy Công an tỉnh còn chú trọng cán bộ trẻ, có năng lực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chiến đấu trong tình hình mới.

Từ nhiều tháng qua, Công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, nhân sự, chỉ đạo Công an toàn tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch giải pháp trong tấn công tội phạm, phối hợp các lực lượng giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở không để trở thành điểm nóng, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động nắm tình hình xác định tuyến, địa bàn trọng điểm để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước và sự đi lại của Nhân dân trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

NGỌC HÂN

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác