Số: 210/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/11/2019 08:56:00

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ An Khánh  năm 2020, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020)

Giá khởi điểm: 152.577.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/11/2019 đến 16 giờ ngày 09/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 09, 10 và đến 16 giờ ngày 11/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ:  200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 12/12/2019, tại Ủy ban nhân dân xã An Khánh

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059. Ủy ban nhân dân xã An Khánh. Điện thoại: 0277 3615 108  (trong giờ hành chính).

             * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn