Số: 204/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Thông báo “Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng 17 lô Khu Ẩm thực”

Cập nhật ngày: 18/11/2019 10:08:03

* Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng 17 lô Khu Ẩm thực, diện tích có mái che 10m2/lô, tại Chợ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Lô 2; 3; 4; 5; 6; 34; 35; 36; 37; 38; 39 (11 lô).Giá khởi điểm: 32.000.000đ/lô/năm

- Lô 11; 12; 29; 30 (04 lô). Giá khởi điểm: 38.000.000đ/lô/năm

- Lô 01; 40 (02 lô). Giá khởi điểm: 110.000.000đ/lô/năm

* Thời hạn, hình thức thuê:

Thời hạn sử dụng quyền thuê: 05 (năm) năm kể từ ngày ký hợp đồng và giao lô. Mục đích sử dụng lô kinh doanh mua bán hàng ăn uống, giải khát theo sơ đồ bố trí trong Phương án số 07/PA-BQLC đã được UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt (Trong thời hạn thuê Người trúng đấu giá được cho thuê lại, nhưng phải thông qua Ban Quản lý Chợ thị xã Hồng Ngự).

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/11/2019 đến 15 giờ ngày 29/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 29/11/2019, 02/12/2019 và đến 15 giờ ngày 03/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ; 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 04/12/2019, tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự, ĐT: 0277 387 240 (trong giờ làm việc).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn