Số: 131/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/09/2020 10:26:28

Quyền khai thác dịch vụ Nhà giữ xe (DT: 800m2) tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/7/2021); Giá khởi điểm: 140.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 65/PA-THPTLVO1 ngày 08/9/2020 của Trường THPT Lấp Vò 1 và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/9/2020 đến 15 giờ ngày 29/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào các ngày 29/9, 30/9 và đến 15 giờ ngày 01/10/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 02/10/2020 tại Trường THPT Lấp Vò 1.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Lấp Vò 1. Điện thoại: 0277 3845 260; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn