Nhìn lại một năm thực hiện các phong trào văn hóa

Cập nhật ngày: 26/12/2012 04:33:16

Nhìn lại một năm thực hiện Quyết định 124 ngày 6/2/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp về nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biển, tác động tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã có nhiều hoạt động tích cực theo hướng nâng cao chất lượng, khắc phục bệnh thành tích. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố hệ thống Ban Chỉ đạo, Ban Vận động, Tổ Dân phòng khuyến học, tổ chức tập huấn cán bộ, bình xét gia đình văn hóa (GĐVH), chấm điểm khóm, ấp, xã, phường, thị trấn văn hóa, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân ngày 18/11... được thực hiện tốt đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Điển hình là Tổ Dân phòng khuyến học ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc theo dõi và bình xét GĐVH, đóng góp trực tiếp cho chất lượng GĐVH nói riêng, phong trào XDĐSVH nói chung. Phong trào được đại đa số nhân dân quan tâm, tham gia hưởng ứng, biểu hiện qua bình xét GĐVH có nhiều ý kiến đóng góp lẫn nhau rất tích cực, có tác dụng xây dựng và đóng góp cho chính quyền với tinh thần trách nhiệm nhất là việc xây dựng các công trình dân sinh và bảo vệ môi trường.

Đối với công tác gia đình, mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững được triển khai trên toàn tỉnh (với 294 CLB) đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt, răn đe và thuộc trách nhiệm can thiệp của các cơ quan Nhà nước, của cộng động xã hội, chứ không còn là chuyện riêng tư của mỗi người, mỗi gia đình.

Bên cạnh đó, mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, dù mới triển khai thí điểm tại 3 xã, phường điểm là phường An Hòa (TX. SaĐéc), xã Tân Quới (huyện Thanh Bình) và xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) nhưng đã góp phần giáo dục, xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong gia đình tuân theo các giá trị tôn ti, trật tự đạo đức, truyền thống của dân dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của thời đại, nhằm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hoạt động biểu dương gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6, có ý nghĩa tôn vinh và thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn xã hội về xây dựng mẫu hình gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, các phong trào văn hóa vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế. Phong trào TDĐKXDĐSVH một số địa phương vẫn còn xem nhẹ công tác tập huấn cho cán bộ cơ sở, nên việc vận dụng các quy định vào công tác bình xét GĐVH không chính xác. Có địa phương đề nghị công nhận và khen thưởng ấp, khóm bị trọng án.

Trong công tác gia đình, một số địa phương chưa thực sự quan tâm kiểm tra, giám sát, không phân loại được CLB Gia đình phát triển bền vững mạnh hoặc yếu để từ đó có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hơn. Công tác thống kê số liệu, thông tin về gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình, một số huyện báo cáo thiếu chuẩn xác. Số vụ bạo lực gia đình năm 2012 của tỉnh là 935 vụ so với năm 2011, giảm 25 vụ (giảm 2,60%) không đạt kế hoạch đề ra là (giảm từ 10-15%)...

Huỳnh Văn Bé

Gửi bình luận của bạn