Bà con cần cảnh giác với các quảng cáo cho vay tiền

Cập nhật ngày: 22/11/2019 09:50:46

Sau thời gian ngành chức năng truy quét, tháo bỏ các tờ quảng cáo, nạn cho vay tiền dưới dạng công ty tài chính, thực chất là cho vay kiểu “tín dụng đen” dịu xuống, thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và một số nơi khác trong tỉnh Đồng Tháp lại xuất hiện các tờ quảng cáo cho vay tiền với nội dung “Hỗ trợ vay vốn bằng Cà Vẹt đến 90%...” và không ghi tổ chức tín dụng hay địa chỉ nào cả mà chỉ để duy nhất một số điện thoại. Tờ quảng cáo được treo ở các trụ điện, hàng rào, những chỗ đông người qua lại... rất nhiều trên các tuyến đường trong huyện Tân Hồng và vài nơi trong tỉnh Đồng Tháp. Nếu người cho vay hay tổ chức cho vay tiền có tư cách pháp nhân thì tại sao không ghi địa chỉ? Ai cho phép họ được treo quảng cáo khắp nơi?

Người dân mong ngành chức năng nhanh chóng làm rõ chủ nhân của các tờ quảng cáo cho vay tiền này, nhằm tránh nhiều người rơi vào bẫy tín dụng đen, tan nhà nát cửa như thời gian vừa qua.

Bạn Đọc

Gửi bình luận của bạn