Giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp có vốn nhà nước

Cập nhật ngày: 22/11/2019 05:42:26

ĐTO - Từ ngày 1/1/2015 - 31/12/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 8 cuộc thanh tra liên ngành về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động (LĐ) tại 8 danh nghiệp (DN) có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, hầu hết DN đã xây dựng quy chế trả lương, thưởng, nội quy và thỏa ước LĐ đúng theo quy định; thực hiện tốt Kế hoạch an toàn vệ sinh LĐ; trang bị đồ bảo hộ cá nhân và khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ. Tuy nhiên, còn một số DN chưa rà soát, điều chỉnh thang lương, bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo thời điểm; thực hiện việc nâng bậc, nâng lương cho người LĐ chưa đúng theo thời gian được hưởng của lần liền kề...


Tập huấn cho công nhân lao động về an toàn vệ sinh lao động tại huyện Cao Lãnh

Để thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DN thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định về thanh tra liên ngành, giảm số lượng cuộc thanh tra, hạn chế phiền hà cho DN và đối tượng thanh tra; quy định cụ thể về cơ sở, trình tự, thủ tục, mẫu biểu... cho hoạt động kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành.

Tính đến ngày 15/11/2019, toàn tỉnh có 3.737 DN đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, thu hút trên 71.000 LĐ (có 30.715 LĐ nữ). Trong đó, có 12 DN nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên, với 4.929 LĐ (1.730 LĐ nữ).

P.L

Gửi bình luận của bạn