Công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Cập nhật ngày: 02/05/2019 04:46:15

ĐTO - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, gồm các xã: Mỹ Hội, Mỹ Hiệp, Phong Mỹ (Cao Lãnh); Long Hưng B (Lấp Vò); Tân Kiều (Tháp Mười); Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự); Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh).

UBND tỉnh giao UBND huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Tháp Mười, TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh và các xã trên tổ chức công bố đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 54 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã nông thôn mới; 13 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 52 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí. Ngoài ra, TP.Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn