Nhìn lại năm 2018:

Kinh tế - xã hội khởi sắc

Cập nhật ngày: 02/01/2019 17:02:50

ĐTO - Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong đó chủ động đề ra 3 chương trình công tác trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành, phân công cho các ngành, các địa phương bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao ngay từ đầu năm. Nhìn lại năm 2018 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là cơ sở, niềm tin để các cấp, các ngành tiếp tục kiến tạo, có giải pháp đột phá... cho năm 2019.

Lĩnh vực nông nghiệp, ngành hàng cá tra tiếp tục phát triển, ước tính năm 2018, diện tích nuôi cá tra đạt 2.083ha, đạt 104,52% kế hoạch, sản lượng thu hoạch đạt 446.883 tấn (104,5% kế hoạch). Tổng giá trị ngành hàng xoài ước đạt 1.631 tỷ đồng, tăng 4,18% so với năm 2017 (đã thực hiện liên kết tiêu thụ trong nước 2.142 tấn; xuất khẩu 44 tấn).

Ngành hàng hoa kiểng đạt được lợi nhuận rất cao, tổng giá trị sản xuất ngành hàng hoa kiểng ước đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 7,38% so với năm 2017, đây là ngành hàng kết hợp với khai thác du lịch hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Ngành hàng vịt tiếp tục được đẩy mạnh phát triển theo quy trình nuôi an toàn sinh học của tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa tạo được sản phẩm sạch, nông dân liên kết với doanh nghiệp trong chuỗi đầu vào và đầu ra giúp đảm bảo được nguồn thức ăn chăn nuôi sạch và việc tiêu thụ sản phẩm. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 58.800 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ và đạt 101,5% so với kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước cả năm 2018 đạt 85.400 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cùng kỳ, đạt 98,43% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (không tính xăng dầu tạm nhập để tái xuất) ước đạt 1.237 triệu USD, tăng 41,49% so với cùng kỳ và đạt 124,53% kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 387 triệu USD, tăng 0,17% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 93,80% kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến ngày 19/12/2018, tỉnh đã chấp thuận chủ trương và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.403 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong năm qua là 565 với tổng vốn đăng ký khoảng 3.573 tỷ đồng. Hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp tỉnh phát triển. Vừa qua, tại Cuộc thi khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2018, Đồng Tháp có 26 hồ sơ dự án đăng ký tham dự, kết quả có 2 dự án, 1 ý tưởng nhận được giải thưởng gồm: ý tưởng trứng vịt muối ngâm thuốc bắc Thanh Long đạt giải ba, mô hình sản xuất, cung ứng hoa và trà thiên lý giải khuyến khích; dự án phở Hà Thành đạt giải khuyến khích.

Ước tính cả năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 6.535 tỷ đồng, đạt 90,13% dự toán; chi cân đối ngân sách địa phương là 10.482 tỷ đồng, đạt 103,69% dự toán. Ước tính đến ngày 31/12/2018, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 42.308 tỷ đồng, tăng 14.03% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay đạt 55.630 tỷ đồng, tăng 10.66% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện, tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,84%. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập tại các địa phương. Lĩnh vực đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã giải quyết việc làm cho khoảng 39.687 lao động, đạt 132,29% kế hoạch năm, trong đó có 2.007 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 200,7% kế hoạch năm. Y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là những bệnh có xu hướng gia tăng như cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tỉnh tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tạo không khí phấn khởi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân...

TN

Gửi bình luận của bạn