Kiều hối do kiều bào gửi về quê hương Đồng Tháp 1.888 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 31/12/2018 05:49:54

ĐTO - Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu lên tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Hiện toàn tỉnh có 10.587 hộ thân nhân kiều bào, trên 15 ngàn kiều bào đang định cư ở 35 nước. Kiều hối do kiều bào gửi về quê hương để đầu tư hoặc giúp đỡ người thân.

Năm 2018, Hội tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” giúp thân nhân kiều bào và kiều bào chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm, các cấp hội các tổ chức, kiều bào, thân nhân kiều bào tiêu biểu đóng góp hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm 104 ngàn suất cho hộ nghèo, gần 400 ngàn suất cho học sinh nghèo vượt khó; khám chữa bệnh, phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt, bướu cổ miễn phí gần 5 ngàn suất cho người nghèo; xây 169 căn nhà tình thương, 39 cầu, sửa chữa 43.000m đường... tổng giá trị số tiền vận động từ thiện 31 tỷ đồng.

TN

 

Gửi bình luận của bạn