HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THÁP MƯỜI

Phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 03/05/2019 10:03:15

ĐTO - Thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, Công an huyện (CA) Tháp Mười, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tháp Mười xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm ma túy, thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật (VPPL), có dấu hiệu VPPL tại các xã, thị trấn.


Hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt nắm thông tin về phòng, chống tội phạm

Với những diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm TTN Hội LHPN huyện Tháp Mười củng cố, duy trì 8 mô hình vận động hội viên, phụ nữ và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gồm: Tổ phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống VPPL tại xã Đốc Binh Kiều; 5 câu lạc bộ (CLB) Tìm hiểu pháp luật, Phụ nữ với pháp luật ở xã Hưng Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ An, Trường Xuân; thành lập 1 mô hình mới Tổ phụ nữ nói không với ma túy tại xã Mỹ Quý, thị trấn Mỹ An. Ngoài ra phối hợp cùng công an địa phương thành lập Tổ Phụ nữ với ATGT, Phòng, chống tố giác tội phạm, gia đình với ATGT, gia đình hạnh phúc...

Các mô hình, CLB duy trì sinh hoạt mỗi tháng, quý để các hội viên phụ nữ tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người thân trong gia đình không phạm tội, ngăn ngừa các hành vi phạm tội. Các thành viên, hội viên tham gia các mô hình được cập nhật các thông tin về tình hình tội phạm tại địa phương, chủ động thông báo, báo tin với công an địa phương các đối tượng có biểu hiệu VPPL, có nguy cơ VPPL, TTN có gia đình gặp biến cố hoặc có biểu hiện giao du với đối tượng xấu... Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, cơ sở Hội có giải pháp chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, không vướng vào tệ nạn xã hội.

Trong quá trình phối hợp, thực hiện, năm 2018 Hội LHPN huyện tiếp nhận, quản lý giáo dục, giúp đỡ 9 đối tượng TTN VPPL, có dấu hiệu VPPL do Công an huyện phân công tại thị trấn Mỹ An, xã Đốc Binh Kiều, xã Trường Xuân. Hội LHPN huyện, cơ sở Hội tiếp xúc với gia đình, tiếp cận đối tượng, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Cán bộ Hội đã tiếp cận 7/9 đối tượng và gia đình đối tượng, có các giải pháp hỗ trợ việc làm, động viên để các em từng bước có sự chuyển biến.

Tại các xã, thị trấn, cơ sở Hội và Công an địa phương phối hợp quản lý 47 TTN, mỗi tháng, quý đều đến tiếp xúc các đối tượng để hỗ trợ kịp thời. Các Chi hội trưởng phụ nữ khóm, ấp nơi đối tượng cư trú thường xuyên nắm tình hình sinh hoạt của đối tượng cung cấp cho công an, đồng thời hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục xét vay vốn sản xuất kinh doanh hỗ trợ đối tượng hoàn lương ổn định cuộc sống. Trong năm 2018, có 13 đối tượng có chuyển biến tích cực.

Bà Hồ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tháp Mười cho biết: “Hội LHPN huyện và cơ sở Hội tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống tội phạm sâu rộng trong cán bộ, hội viên và phụ nữ bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp đối với từng địa bàn, đối tượng cụ thể. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ Hội trong tham gia, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong TTN, phòng ngừa TTN VPPL. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện công tác phòng, chống, tố giác tội phạm. Tham gia thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn xã hội...”.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn