Tháp Mười lập tổ thu hồi vốn cho vay chương trình nhà ở

Cập nhật ngày: 03/05/2019 05:30:20

ĐTO - Huyện Tháp Mười triển khai cho vay vốn từ chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (năm 2004) và chương trình nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 167/2008, ngày 12/12/2008 của Chính phủ, với tổng dư nợ cho vay đạt 42.257 triệu đồng, đến nay đã đến thời gian thu hồi nợ.

Trong năm 2019, số tiền nợ đến hạn phải trả cuối cùng (kể cả hết thời gian cho gia hạn nợ) của 2 chương trình là 2.947 triệu đồng, trong đó nợ hết điều kiện gia hạn nợ là 1.160 triệu đồng (chiếm 39,36% nợ đến hạn) nếu không thu hồi sẽ chuyển nợ quá hạn.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện yêu cầu các xã, thị trấn thành lập tổ thu hồi nợ; Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tham mưu thành lập tổ thu hồi nợ cấp huyện. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai nhiều giải pháp để thu lãi hàng tháng nợ gốc khi sắp đến kỳ trả; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đối với các trường hợp bỏ đi khỏi địa phương.

TN

Gửi bình luận của bạn