Xây dựng TP.Cao Lãnh phát triển thành Thành phố thông minh

Cập nhật ngày: 11/11/2019 05:19:23


Một góc của chợ Cao Lãnh tọa lạc phường 2, TP.Cao Lãnh

ĐTO - Thành ủy Cao Lãnh đã ban hành Nghị quyết số 02 về “Xây dựng TP.Cao Lãnh phát triển thành Thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2030”. Cụ thể hóa nghị quyết, UBND TP.Cao Lãnh xây dựng kế hoạch ký kết hợp tác lập đề án “Xây dựng TP.Cao Lãnh phát triển thành Thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2030”. Đồng thời, UBND TP.Cao Lãnh đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn hoàn thành việc cung cấp thông tin và khảo sát chuẩn bị thực hiện đề án xây dựng TP.Cao Lãnh phát triển thành Thành phố thông minh. Đơn vị tư vấn (VNPT) đang giúp UBND thành phố tổng hợp các kết quả khảo sát và tư vấn lập Đề án “Xây dựng TP.Cao Lãnh phát triển thành Thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2030” đảm bảo nguyên tắc tất cả các giải pháp về đô thị thông minh của các đơn vị công nghệ trong và ngoài nước đều có thể triển khai khi thực hiện.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn