Huyện ủy Lai Vung

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 28/06/2013 04:21:19

Huyện ủy Lai Vung vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã phát hiện 4 đảng viên và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở vi phạm (đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm); kiểm tra 3 chi bộ cơ sở về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng có quan tâm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong tổ chức thực hiện, được nhắc nhở rút kinh nghiệm; giám sát theo chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng và 1 đảng viên, kết quả tất cả đều thực hiện tốt nội dung giám sát.

6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các tổ chức đảng có thẩm quyền cũng đã xử lý kỷ luật 12 đảng viên, giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ (với các hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ).

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của năm; xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật kịp thời đúng nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Kim Phụng

Gửi bình luận của bạn