Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt tỷ lệ cao

Cập nhật ngày: 13/05/2024 05:03:01

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240513050351dt1-2.mp3

 

ĐTO - Từ đầu năm đến ngày 7/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 680 hồ sơ cấp giấy đất tổ chức, còn 77 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn; tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 90.521 hồ sơ cấp giấy đất hộ gia đình, cá nhân (đạt 99,87%), trễ hạn 113 hồ sơ (chiếm 0,13%). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

Về lĩnh vực quản lý đất đai những tháng tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024; tiếp tục thực hiện các dự án đo đạc, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính năm 2024; thẩm định giá đất cụ thể phục vụ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi có yêu cầu, đảm bảo thời gian thực hiện...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn