Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 12/09/2018 02:53:19

ĐTO - Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (CP) Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Những năm qua, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của CP, Thủ tướng CP, sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 23/4/2018, CP ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây; hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá chính xác, khoa học, công khai...

Tại hội nghị, nhiều địa phương và các Bộ, ngành chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách TTHC như giải pháp tổ chức giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ” hay còn gọi là nguyên tắc “4 tập trung tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công” của tỉnh Quảng Ninh; công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực Thuế và Hải quan của Bộ Tài chính; vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại tỉnh Bắc Ninh; công tác kiểm soát TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTH tại tỉnh Quảng Bình...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chấn chỉnh công tác cải cách TTHC của đơn vị, khắc phục những sai sót và tránh tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng CP và Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất; kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến...

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực CP yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc nghiệm vụ được thông qua tại hội nghị này nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian tới.

P.L

Gửi bình luận của bạn