Tam Nông cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 18/07/2018 06:09:30

ĐTO - Sáng 17/7, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến kiểm tra công tác CCHC của huyện Tam Nông trong 6 tháng đầu năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Nông đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác CCHC. Trong đó, địa phương tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Huyện đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ, TTHC cho người dân như thực hiện liên thông TTHC lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến cấp huyện như: thực hiện thủ tục 2 trong 1 đối với các thủ tục về cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn hoặc chuyển hộ khẩu và thủ tục đăng ký tạm trú nhằm tạo thuận lợi cho người dân; tổ chức thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động trên địa bàn xã,...

Hạn chế của huyện Tam Nông trong công tác CCHC là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn trong giải quyết TTHC còn chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tuy có nâng lên nhưng kỹ năng làm việc còn yếu. Cơ sở vật chất tại Bộ phận Một cửa cấp xã còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh nhắc nhở UBND huyện Tam Nông cần quan tâm kiểm tra công tác CCHC ở các địa phương để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm đạt kết quả đề ra. Trong đó, cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, huyện Tam Nông cần cập nhật thông tin giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. Thực hiện Đề án vị trí việc làm, nhanh chóng tổ chức, đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện. Quan tâm công khai ngân sách trên Trang Thông tin điện tử huyện,...

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn