Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính

Cập nhật ngày: 25/07/2018 10:11:40

Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Đồng Tháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2017.


Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chỉ số SIPAS là chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với 3 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công gồm: (1) Tiếp cận thông tin về dịch vụ; (2) Sự phục vụ của công chức tiếp nhận và trả kết quả; (3) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc khảo sát được thực hiện dựa trên cơ sở tổng hợp, phân tích từ hơn 4.500 phiếu điều tra xã hội học của người dân trên địa bàn tỉnh để đo lường sự hài lòng của người dân đối công chức tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là công chức một cửa) thủ tục hành chính (TTHC) của 16 sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm).

Kết quả được công bố cho thấy sự hài lòng đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính trong tỉnh được đánh giá khá cao. Tỷ lệ hơn 84% cá nhân được khảo sát hài lòng đối với sự phục vụ của công chức một cửa tại Trung tâm và người dân trả lời không hài lòng chỉ chiếm tỷ lệ 0,5%. Điều đó, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phục vụ của công chức một cửa các sở, ngành và Trung tâm trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân.

Qua khảo sát cho thấy chỉ số hài lòng của người dân về kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đạt 91%. Có trên 83% người được hỏi hài lòng với thái độ, tác phong giao tiếp và trên 84% hài lòng khi được công chức một cửa hướng dẫn, giải thích TTHC tận tình, chu đáo. Tỷ lệ 98% cho biết, các công chức một cửa tại Trung tâm không có trục lợi cá nhân trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả. Điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm và tính phục vụ ngày càng cao của công chức tại Trung tâm, đồng thời thể hiện sự minh bạch trong việc giải quyết TTHC cho người dân, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến làm TTHC tại Trung tâm.

Việc khảo sát cũng ghi nhận, có gần 54% hồ sơ của người dân được Trung tâm tiếp nhận giải quyết ngay mà không cần bổ sung thêm thành phần hồ sơ. Gần 20% người dân cũng cho biết hồ sơ TTHC của họ được trả trước hẹn, trên 79% được trả hồ sơ đúng hẹn và trả trễ hẹn chỉ chiếm 1,2%.

Bên cạnh sự hài lòng của người dân, qua kết quả khảo sát cũng đòi hỏi UBND tỉnh và các ngành liên quan khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao sự hài lòng của người dân và góp phần giúp cho công tác CCHC của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn. Qua khảo sát, vẫn còn tỷ lệ 0,5% cá nhân, tổ chức không hài lòng về sự phục vụ hành chính tại Trung tâm. Trong số người được khảo sát trả lời hồ sơ của họ bị giải quyết trễ hẹn, có trên 32% cho biết họ không nhận được thư xin lỗi về việc giải quyết TTHC trễ hẹn của ngành chức năng.

Có gần 99% người được hỏi đồng tình với việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm. Ngoài những đánh giá tích cực, các cá nhân, tổ chức còn đưa ra các ý kiến góp ý để Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới như: nhanh chóng xây dựng trụ sở mới, nên đặt Trung tâm ở vị trí dễ dàng tìm kiếm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lần đầu đến Trung tâm thực hiện giao dịch; diện tích nơi tiếp nhận và trả kết quả cần rộng rãi và tiện nghi hơn; cần nâng cấp các trang thiết bị hỗ trợ và hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm... Đây đều là các ý kiến đóng góp xác đáng của người dân và đã được Trung tâm tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Kết quả điều tra xã hội học năm 2017 nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành tỉnh, góp phần vào kết quả này là hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Thông qua hoạt động giám sát, đôn đốc và những tiện ích mà Trung tâm triển khai, đã thúc đẩy quá trình giải quyết các hồ sơ TTHC, đồng thời nâng cao tính phục vụ của các công chức, viên chức và của các cơ quan hành chính đối với tổ chức, công dân.

Với sự hài lòng đạt hơn 84%, chỉ số này đã đạt so với chỉ tiêu của Chính phủ về đảm bảo sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đạt mức trên 80% vào năm 2020 (theo Nghị quyết 30c của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020). Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, các sở, ngành tỉnh cần quan tâm khắc phục những hạn chế mà cá nhân, tổ chức được khảo sát chưa hài lòng nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện, hướng đến một nền hành chính thân thiện, phục tốt nhu cầu giải quyết TTHC của người dân.

Qua khảo sát cho thấy chỉ số hài lòng của người dân về kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đạt 91%. Có trên 83% người được hỏi hài lòng với thái độ, tác phong giao tiếp và trên 84% hài lòng khi được công chức một cửa hướng dẫn, giải thích TTHC tận tình, chu đáo. Tỷ lệ 98% cho biết, các công chức một cửa tại Trung tâm không có trục lợi cá nhân trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả.

Phú Thuận – Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn