Quan tâm kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính để tránh gây phiền hà cho người dân

Cập nhật ngày: 03/09/2018 05:43:12

ĐTO - Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính về đất đai và đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công, thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tính đến nay, tỉnh đã công bố, công khai 1.670 TTHC, trong đó có 1.262 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 260 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 148 thủ tục của cấp xã giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết hơn 21.200 hồ sơ, không có hồ sơ bị trễ hẹn.

Việc Trung tâm đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và từng bước hiện đại hóa được nền hành chính nhà nước. Hơn 84% người dân được khảo sát cho biết hài lòng với hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra việc kiểm soát TTHC tại 74/144 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, góp phần giúp các địa phương chấn chỉnh các hạn chế để giải quyết TTHC tốt hơn.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; đẩy manh các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và có kế hoạch hậu kiểm đối với các đơn vị có nhiều sai sót để hạn chế phiền hà cho người dân.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn