Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 25/07/2018 05:43:52

ĐTO - Qua kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các huyện: Cao Lãnh, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười và TP.Sa Đéc cho thấy vẫn còn một số hạn chế, sai sót. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc khắc phục vấn đề này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương khắc phục ngay các hạn chế. Cụ thể như: chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC; kế hoạch rà soát TTHC chưa đưa cụ thể TTHC cần rà soát trong năm, thời gian và tiến độ thực hiện không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Việc giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã còn các sai sót, tập trung vào các lĩnh vực được tổ chức, công dân thực hiện nhiều như: Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể như trong lĩnh vực hộ tịch là hướng dẫn người dân làm những loại giấy tờ không có trong thành phần hồ sơ, công việc thuộc trách nhiệm xác minh của cơ quan giải quyết TTHC khi thực hiện các thủ tục đăng ký lại khai sinh và khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân; nhận dư hoặc thiếu thành phần hồ sơ khi thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh; không lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân; không lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Chưa thực hiện đầy đủ 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc niêm yết, công khai TTHC chưa thực hiện đúng quy định làm hạn chế việc tra cứu, tìm hiểu thông tin khi thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; một số địa phương bố trí Bảng niêm yết chưa thuận lợi cho người tiếp cận tìm hiểu TTHC.

Các địa phương chưa thực hiện triệt để việc tiếp nhận, cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa điện tử ở tất cả các lĩnh vực. Các địa phương đều xây dựng kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, tuy nhiên vẫn còn mang tính hình thức, chưa tuyên truyền sâu rộng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về công tác này...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã, tránh lặp lại các lỗi tương tự.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung tại các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh vào Phần mềm một cửa điện tử; tập trung khắc phục và hỗ trợ xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên phần mềm một cửa điện tử.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn