Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lấp Vò, TX.Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 20/07/2018 05:34:01

ĐTO - Sáng ngày 19/7/2018, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh phối hợp với Đoàn Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Văn phòng UBND tỉnh đến kiểm tra hoạt động CCHC và giải quyết TTHC cho người dân của huyện Lấp Vò trong 6 tháng đầu năm 2018.


Thành viên Đoàn Kiểm tra kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Lấp vò

Huyện Lấp Vò triển khai thực hiện tốt các nội dung CCHC theo quy định của UBND tỉnh. Huyện quan tâm kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai sót của các địa phương trong thực hiện CCHC nên công tác CCHC có nhiều khởi sắc. Một số xã của huyện đã quan tâm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân.

Bên cạnh các chuyển biến tích cực, ở một số xã của huyện xây dựng kế hoạch CCHC còn chung chung và chưa thực hiện tiếp xúc, đối thoại với người dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở vẫn còn nhiều bất cập. Trong giải quyết TTHC cho người dân có một số công chức cấp xã chưa xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Vẫn còn tình trạng nhận thừa và thiếu hồ sơ;chưa thực hiện xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Đoàn Kiểm tra CCHC và Kiểm soát TTHC tỉnh lưu ý huyện Lấp Vò cần triển khai CCHC đúng thực chất, không để xảy ra tình trạng hình thức trong hoạt động CCHC; tăng cường tuyên truyền CCHC và nâng cao trách nhiệm, kỷ cương của cán bộ, công chức của huyệnđối với việc CCHC để hoạt động CCHC ngày càng tốt hơn.

Trước đó, chiều ngày 17/7/2018, Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đến kiểm tra tại TX.Hồng Ngự. 6 tháng đầu năm 2018, UBND TX.Hồng Ngự tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, từ đó các địa phương, đơn vị trên địa bàn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong triển khai các hoạt động CCHC nên công tác CCHC ở thị xã chuyển biến theo hướng tích cực. Bộ phận Một cửa tại các xã, phường được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; hồ sơ, TTHC giải quyết đúng hẹn cho người dân tỷ lệ tăng hơn trước; tinh thần, trách nhiệm và thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với người dân được cải thiện, gần gủi, thân thiện hơn.

Tuy nhiên, công tác CCHC ở TX.Hồng Ngự vẫn còn một số hạn chế được Đoàn kiểm tra CCHC lưu ý cần khắc phục. Một số cơ quan vẫn chưa xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC và một số xã, phường không xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Hồ sơ giải quyết TTHC lưu chưa đủ thành phần quy định. Một vài địa phương phân công công việc cho công chức tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu hợp lý, dẫn đến tình trạng người không có việc làm, còn người thì làm không hết việc.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị UBND TX.Hồng Ngự quan tâm khắc phục các hạn chế trong việc triển khai CCHC ở địa phương. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan trong giải quyết TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Thời gian tới, TX.Hồng Ngự cần tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm ở các đơn vị công lập trên địa bàn; tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; tránh để xảy ra việc trễ hẹn khi giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 và bưu chính công ích.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn