Lai Vung nỗ lực vươn lên trong cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 31/05/2018 06:14:32

ĐTO - Thời gian gần đây, UBND huyện Lai Vung đã nỗ lực triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương. Kết quả xếp hạng chỉ số đánh giá CCHC của UBND tỉnh, năm 2017, huyện Lai Vung đã bức phá từ hạng 12 (năm 2016) lên xếp hạng 5 trong nhóm các huyện của tỉnh, với 81,98 điểm.


 Cán bộ ở Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung thực hiện thủ tục hành chính cho người dân

Ông Trần Bá Minh - Phó chánh Văn phòng UBND huyện Lai Vung cho hay, để có kết quả như trên, địa phương đã tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) ở các xã, thị trấn và Bộ phận Một cửa của huyện. Đồng thời khắc phục các hạn chế trong ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác CCHC ở địa phương.

Theo ông Minh giải thích, thời gian qua, việc triển khai công tác CCHC được lãnh đạo huyện Lai Vung quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã của huyện tập trung thực hiện tốt. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn còn có một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác CCHC, nên xảy ra tình trạng niêm yết sau hoặc thiếu các hồ sơ, TTHC theo quy định tại Bộ phận Một cửa các địa phương còn xảy ra hiện tượng nhận dư thành phần hồ sơ nên huyện không đạt điểm số cao ở các tiêu chí này.

Mặt khác, việc thực hiện CCHC đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh, nhưng hồ sơ, tài liệu chứng minh cho các hoạt động này còn thiếu sót nên địa phương chưa được đánh giá cao về CCHC. Cùng với hạn chế nêu trên, huyện Lai Vung vẫn còn hạn chế trong việc rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để kiến nghị sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, đơn giản hóa cho phù hợp.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và UBND các xã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ về CCHC đã đề ra; quan tâm khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện CCHC tại đơn vị nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung CCHC theo kế hoạch. Các ngành và các địa phương của Lai Vung cũng được UBND huyện yêu cầu tăng cường rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết; quan tâm tuyên truyền, niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức (CB,CC), tạo sự hài lòng cho người dân, UBND huyện tăng cường chỉ đạo CB,CC, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về giờ làm việc hành chính; chấn chỉnh tình trạng CB,CC, viên chức đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan.

Để quản lý giờ giấc và thái độ làm việc của CB,CC ở Bộ phận Một cửa, huyện Lai Vung đã đầu tư kinh phí để trang bị và vận hành hệ thống camera quan sát hoạt động tại Bộ phận Một cửa của toàn huyện. Qua đó, giờ giấc làm việc của CB,CC, viên chức dần được đảm bảo, không còn xảy ra tình trạng đi trễ, về sớm, vắng mặt không có lý do như trước.

Huyện Lai Vung đã tập trung rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức và thực hiện phân cấp quản lý ở một số lĩnh vực như: giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể cho Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; giao việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn cho UBND của 11 xã thuộc huyện và giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định về công tác tổ chức cán bộ, tiền lương đối với giáo viên trực thuộc.

Đến nay, huyện Lai Vung đã thực hiện sáp nhập xong Trung tâm Văn hóa- Thể thao với Đài Truyền thanh; Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bệnh viện Đa khoa; sáp nhận Ban Quản lý Dự án xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;... Huyện Lai Vung cũng đã thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Nhà nước sang tư nhân. Huyện đã ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với 11 phòng chuyên môn của huyện phù hợp với quy định. Qua đó, góp phần giảm bớt sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn được bộ máy để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ông Trần Bá Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết: “Huyện Lai Vung đã tập trung khắc phục các hạn chế trong công tác CCHC nên điểm số và thứ hạng được cải thiện so với các năm trước. Địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC và quan tâm thực hiện giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, trong đó yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn phải làm gương thực hiện TTHC trực tuyến nhằm góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu có 30% TTHC được thực hiện trực tuyến theo UBND tỉnh đề ra. Trong thời gian tới, huyện Lai Vung sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chỉ số CCHC nhằm mang đến sự hài lòng cho nhân dân”.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn