Tinh gọn nhân sự ở ấp, khóm

Cập nhật ngày: 29/05/2019 14:51:42

ĐTO - Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều giải pháp để góp phần sắp xếp lại tổ chức ở các ấp, khóm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.


Sinh hoạt Chi bộ ấp, khóm. 
Ảnh Nhựt An

Trên địa bàn 144 xã, phường, thị trấn của tỉnh hiện có tổng cộng 701 ấp, khóm, vì thế những người hoạt động không chuyên trách toàn tỉnh là khá lớn. Theo Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thì mỗi ấp, khóm của tỉnh có tối đa không quá 3 người, bao gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ ấp, khóm hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận ấp, khóm (đối với các ấp, khóm thành lập Đảng bộ bộ phận); Trưởng ấp, khóm và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm. Như vậy, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở 701 ấp, khóm của tỉnh sẽ hơn 2.100 người.

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện mô hình “Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm” nhằm góp phần tinh gọn cơ cấu nhân sự ở các ấp, khóm và phát huy năng lực của người đứng đầu ở các ấp, khóm trên địa bàn.

Triển khai thực hiện tốt mô hình này là TX.Hồng Ngự, đến giữa năm 2018, thị xã đã triển khai nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm tại 33/33 ấp, khóm của địa phương. Ông Đoàn Hữu Phước - Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khóm 1, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự cho hay: “Tuy phải thực hiện 2 nhiệm vụ, công việc nhiều nhưng đổi lại những vấn đề liên quan đến người dân được giải quyết thuận lợi, nhanh gọn nên bản thân cảm thấy hài lòng”.

Đến nay, TP.Cao Lãnh cũng đã triển khai thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm tại 69/69 ấp, khóm của thành phố. Theo ông Phan Văn Thương - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh, qua triển khai thực hiện mô hình, công việc ở các ấp, khóm được “người đứng đầu” ở ấp, khóm giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Ngoài ra, do Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng hệ số 1 lương cơ sở nên cán bộ ấp, khóm của thành phố đều phấn khởi và an tâm công tác.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm trên địa bàn nhằm cơ cấu lại tổ chức ở các ấp, khóm để đến cuối năm 2019 sẽ có 100% ấp, khóm của tỉnh có Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm. Như vậy với việc triển khai mô hình trên, mỗi ấp, khóm của tỉnh sẽ giảm được 1 nhân sự, toàn tỉnh sẽ giảm tương ứng với hơn 700 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm.

Cùng với việc tổ chức mô hình kiêm nhiệm chức danh nhằm giảm bớt nhân sự ở các ấp, khóm, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các bước để thực hiện sắp xếp các ấp có quy mô và số lượng gia đình nhỏ nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số nhân sự ở ấp, khóm. Hiện trong tỉnh có 8 ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình nhỏ cần phải sắp xếp lại, góp phần giảm số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm. Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh đang tăng cường hướng dẫn các địa phương triển khai quy trình tổ chức sáp nhập các ấp theo quy định để UBND tỉnh trình cho Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, triển khai sáp nhập.

Với nhiều biện pháp triển khai, cơ cấu tổ chức ở các ấp, khóm của tỉnh đang dần được tinh gọn để nâng cao được hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đề ra.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn