Tháp Mười nâng cao trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 26/04/2019 15:51:28

ĐTO - Năm 2017, huyện Tháp Mười xếp chót bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối các huyện của tỉnh. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm thực hiện CCHC, đến cuối năm 2018, huyện đã vươn lên vị trí xếp thứ 6 trong khối các địa phương của tỉnh về CCHC. Hiện nay, Tháp Mười đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC năm 2019.


Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười

Theo ông Đinh Minh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, để đạt kết quả xếp hạng CCHC như trên là sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) của toàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Sau khi UBND tỉnh công bố kết quả xếp hạng CCHC của năm 2017, huyện Tháp Mười đã tổ chức họp lãnh đạo các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn của huyện để kiểm điểm trách nhiệm và phân tích, đánh giá kết quả công tác CCHC ở địa phương để có giải pháp cải thiện.

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC ở các đơn vị trực thuộc trên địa bàn, trong đó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai sót, yếu kém và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và CB,CCVC trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ và năng lực CCHC. Kết quả, qua công tác kiểm tra chấn chỉnh, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của CB,CCVC địa phương ngày càng nâng cao. Hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) của người dân được cơ quan hành chính của huyện Tháp Mười tiếp nhận giải quyết đúng hẹn, minh bạch mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, công dân, góp phần giúp cho chất lượng CCHC của huyện được nâng lên đáng kể.

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC (được UBND tỉnh công bố vào tháng 2/2019), huyện Tháp Mười đứng thứ 6/12 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh với 79,81 điểm, tăng 8,99 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2017. Trong các chỉ số thành phần để làm tiêu chí xếp hạng CCHC, huyện Tháp Mười đứng đầu các huyện của tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC khi đạt chỉ số 97,68%, tăng 23,62% chỉ số so với năm 2017.

Ngoài ra, chỉ số thành phần cải cách TTHC của huyện Tháp Mười cũng tăng nhiều nhất tỉnh, khi đạt chỉ số 82,24%, tăng 43,78% so với năm 2017. Các chỉ số thành phần CCHC còn lại, huyện Tháp Mười đều tập trung triển khai theo kế hoạch của tỉnh và cụ thể hóa thành kế hoạch riêng để các đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện.

Để công tác CCHC trên địa bàn ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và xuất hiện những mô hình hay, gương điển về CCHC, cuối năm 2018 UBND huyện Tháp Mười đã tổ chức phát động phong trào thi đua CCHC của huyện, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, các cá nhân, tập thể đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện đăng ký thi đua nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, tăng cường tuyên truyền CCHC và đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực trong CCHC. UBND huyện Tháp Mười quy định rõ kết quả thi đua CCHC của tập thể sẽ là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm cho các đơn vị.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong CCHC và tiếp tục kiểm tra giờ giấc làm việc hành chính tại các đơn vị trực thuộc để CB,CCVC trên địa bàn giải quyết tốt công việc được giao, tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả các mô hình CCHC như: mô hình dịch vụ công ích nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện; mô hình hướng dẫn kê khai, tiếp nhận và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; mô hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; mô hình giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức qua hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ huyện đến xã;... mang đến sự hài lòng cho người dân khi thực hiện TTHC.

Từ quyết tâm của lãnh đạo huyện trong CCHC cùng quy định rõ trách nhiệm của công chức chuyên môn trong thực hiện CCHC, đội ngũ CB,CCVC huyện Tháp Mười đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC được giao. Tính trong quý I/2019, trên lĩnh vực giải quyết TTHC cho người dân, tỷ lệ hồ sơ ở cấp huyện giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98% và hồ sơ cấp xã giải quyết đúng hạn đạt gần 100%; tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân không xảy ra.

Để công tác CCHC đạt kết quả tốt hơn, huyện Tháp Mười đang tập trung tuyên truyền CCHC trong đội ngũ CB,CCVC và nhân dân nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Trong thực hiện CCHC, yếu tố “con người” được huyện xác định là khâu quan trọng nên địa phương đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ về CCHC cho CB,CCVC thực hiện CCHC. Đồng thời, huyện quan tâm kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CB,CCVC để nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn