Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 13/05/2019 10:59:18

ĐTO - Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý 1/2019 tại các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Theo đó, các địa phương phải tập trung thực hiện tốt các nội dung về: Quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), vận hành phần mềm một cửa điện tử nghiêm túc, đúng quy trình; đưa đầy đủ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Đối với các địa phương được triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cấp huyện và các Bưu điện văn hóa cấp xã trên địa bàn trong công tác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện trả kết quả TTHC qua đường Bưu chính công ích, cũng như Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân; có giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước khi có nhu cầu thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm tra tại các địa phương việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực ngành quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019. Qua đó, tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho công chức, viên chức cấp huyện, xã về trình tự, thủ tục giải quyết các công việc theo đúng quy định hiện hành, khắc phục sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với lĩnh vực đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) phối hợp Cục thuế và UBND cấp huyện để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC, nhất là những TTHC liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung khắc phục các lỗi phát sinh trên phần mềm một cửa điện tử tại cấp huyện, xã; hỗ trợ các đơn vị xử lý nhanh chóng các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chức năng thư xin lỗi, theo dõi kết quả trả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, đưa đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào phần mềm một cửa điện tử, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 31/5/2019.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn