Công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy tại Tam Nông và Tân Hồng còn chậm

Cập nhật ngày: 03/04/2019 10:07:16

ĐTO - Ngày 2/4, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến kiểm tra việc triển khai CCHC tại các huyện Tam Nông và Tân Hồng. Kết quả kiểm tra, ở 2 huyện vẫn còn nhiều sai sót trong công tác CCHC, nhất là việc triển khai sắp xếp, tinh giản bộ máy theo quy định còn chậm.


Thành viên Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh tìm hiểu công tác giải quyết thủ tục hành chính của nhân viên Bưu điện huyện Tam Nông

Tại huyện Tam Nông, việc triển khai công tác CCHC được lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã quan tâm, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) hành chính của công dân. Các hạn chế, thiếu sót trong giải quyết TTHC của địa phương trong các lần kiểm tra trước dần được khắc phục.

Qua kiểm tra việc triển khai CCHC và giải quyết hồ sơ, TTHC cho công dân tại một số xã và Bộ phận Một cửa của huyện, Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị huyện Tam Nông triển khai đầy đủ quy định tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ở các đơn vị trên địa bàn. Quan tâm cập nhật, niêm yết đầy đủ các TTHC tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã; tổ chức kiểm tra và hướng dẫn cán bộ một cửa tiếp nhận đúng thành phần hồ sơ, TTHC để tránh gây phiền hà cho người dân; tuyên truyền việc giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3,4 và tổ chức sắp xếp, tinh giản bộ máy theo chỉ đạo của tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Tân Hồng

Đối với huyện Tân Hồng, thời gian gần đây, công tác CCHC và giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân tuy có chuyển biến, nhưng nhìn chung vẫn còn chậm. Hầu hết các lĩnh vực được kiểm tra thực tế đều có sai sót.

Tại nhiều xã của huyện, cán bộ một cửa còn tình trạng tiếp nhận dư thành phần hồ sơ, TTHC của người dân; UBND nhiều xã chưa thực hiện công khai ngân sách hằng năm theo quy định; chưa quan tâm cập nhật các hồ sơ, TTHC giải quyết vào phần mềm điện tử;…

Ở cấp huyện, việc thực hiện đề án thí điểm chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ ngành chức năng huyện để hoạt động tốt, bởi hiện nay nhân viên bưu điện chưa thực hiện đúng quy trình liên thông trong giải quyết hồ sơ, TTHC; hồ sơ, TTHC tại Bộ phận Một cửa của huyện chưa được niêm yết đầy đủ. Ngoài ra, quá trình tổ chức sắp xếp, tinh giản bộ máy của huyện Tân Hồng vẫn còn chậm.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị lãnh đạo 2 huyện Tam Nông và Tân Hồng cần quan tâm triển khai tốt công tác CCHC ở địa phương để góp phần nâng cao hiệu quả của CCHC trên toàn tỉnh. Đối với những hạn chế, thiếu sót trong việc giải quyết hồ sơ, TTHC cho công dân, lãnh đạo UBND các huyện cần chỉ đạo cán bộ, công chức liên quan nhanh chóng khắc phục để mang đến sự hài lòng cho người dân.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn