Chống tiêu cực trong bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ

Cập nhật ngày: 02/01/2019 22:30:41

ĐTO - Đó là một trong những nhiệm vụ được đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Trung ương nhấn mạnh trong hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 12 và quý IV năm 2018 được tổ chức vào chiều 2/1 tại Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đến dự có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng BTC Tỉnh ủy.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, những tháng đầu năm 2019, ngành TCXDĐ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả những Nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 khóa XII; kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019.

Đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của những tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh đào tào, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; tăng cường xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên...

Theo BTC Trung ương, trong quý IV năm 2018, trên cơ sở Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy”, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực rà soát số lượng đầu mối bên trong, số lượng cấp phó của cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy bảo đảm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy. Một số địa phương đạt kết quả tốt khi triển khai thực hiện nội dung này là Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Quảng Trị.

Ngành TCXDĐ cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban chấp hành cấp ủy tổ chức đảng các cấp giao, trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, nhạy cảm.

BTC Trung ương chủ trì tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn