Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có hiệu quả

Cập nhật ngày: 16/09/2019 15:19:22

ĐTO - Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Để cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp số giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 huyện, 1 thị xã biên giới về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Qua triển khai thực hiện phong trào cho thấy, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Bình (xã Thông Bình, huyện Tân Hồng), thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở ở vùng biên

Đặc biệt, các cấp, ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước liên quan đến nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới. Công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, các địa phương khu vực biên giới như: huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự tổ chức tuyên truyền gần 850 cuộc với trên 88.000 lượt người nghe; tuyên truyền Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới được 48 đợt có trên 4.800 lượt người nghe; tổ chức tập huấn cho các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới được cán bộ, hội viên, người dân nhiệt tình tham gia.

Thông qua tuyên truyền cho thấy, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, giúp cho mọi người hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân hướng về biên giới xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cấp, ngành trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng đề ra các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh khu vực biên giới, nhất là triển khai các kế hoạch cao điểm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận 2,5 tỷ đồng từ Ủy ban MTTQVN TP.HCM xây dựng 3 công trình nước sạch phục vụ nhân dân tại Trạm kiểm soát hành chính Đồn biên phòng Thông Bình (huyện Tân Hồng), Đồn biên phòng Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự), Đồn biên phòng Thường Phước (huyện Hồng Ngự); đã vận động nguồn kinh phí xây dựng 3 cây cầu nông thôn, 1 xe chuyển viện, mua thẻ bảo hiểm y tế, tặng học bổng, quà Tết, cất nhà Đại đoàn kết... với số tiền nhiều tỷ đồng.

Công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được các cấp, ngành chủ động triển khai hiệu quả góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng biên, nhất là đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương vùng biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến các phong trào, chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân biên giới, nhất là hộ nghèo, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, lồng ghép chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản đường biên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn