Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông:

Tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Cập nhật ngày: 10/05/2019 17:11:19

ĐTO – Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tam Nông, lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công và bế bạc vào hôm nay (10/5). Đồng chí Võ Hoàng Cương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông (khóa X) ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQVN huyện Tam Nông đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và địa phương. Thông qua cuộc vận động đã khuyến khích người dân tích cực liên kết sản xuất, tham gia vào hợp tác xã, ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao thu thập nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân địa phương.

Đặc biệt, việc hực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho thấy ý thức tự lực, tự chủ, tự quản của người dân được nâng lên. Qua đó, người dân trên địa bàn đã tích cực đóng góp trên 54 tỷ đồng và 3.516 ngày công lao động để thực hiện các công trình phần việc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. \

Ngoài việc tập trung triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà 167 (giai đoạn 2),  hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tiếp tục được khơi dậy và phát huy tốt. Huyện đã vận động hỗ trợ cất mới được 1.163 căn; sửa chữa 318 căn với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.  


Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại đại hội

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông sẽ tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông (khóa X) gồm 63 thành viên. Phiên họp của Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông (khóa X) lần thứ nhất hiệp thương cử ông Phạm Văn Đặng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn