Biểu dương 109 gia đình, dòng họ hiếu học

Cập nhật ngày: 27/06/2012 07:17:19

92 gia đình hiếu học và 17 dòng họ hiếu học tiêu biểu xuất sắc, trong đó 14 gia đình, 4 dòng họ hiếu học cấp tỉnh, 78 gia đình, 13 dòng họ hiếu học huyện Cao Lãnh vừa được biểu dương tại Hội nghị “Biểu dương và nhân rộng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học” tỉnh Đồng Tháp năm 2012 do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh tổ chức tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cao Lãnh vào ngày 25-6-2012.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái trao Bằng khen của UBND tỉnh
cho các gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu xuất sắc

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp (trong đó có Hội Khuyến học), phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học trong tỉnh không ngừng phát triển. Năm 2009, toàn tỉnh chỉ có 20 ngàn gia đình hiếu học, 26 dòng họ hiếu học, đến cuối năm 2011 đã tăng lên trên 55 ngàn gia đình hiếu học (chiếm 14,3% hộ gia đình), 83 dòng họ hiếu học. Mỗi gia đình, dòng họ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là vượt khó tập trung chăm lo cho con em mình học tập tốt, xây dựng phong trào học tập cho dòng họ mình đạt kết quả tốt, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chung của tỉnh nhà. Trong đó, có các gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu xuất sắc được biểu dương tại hội nghị này.

TD

Gửi bình luận của bạn