Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Cập nhật ngày: 20/07/2012 08:51:13

Nhằm tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần chăm sóc sức khỏe HSSV, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường thực hiện BHYT HSSV.


Ngành Y tế cần tạo điều kiện tốt nhất để HSSV được CSSK
thông qua chính sách BHYT

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tham gia BHYT HSSV, giao chỉ tiêu từng trường, phấn đấu năm học 2012-2013 đạt từ 80% trở lên. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho HSSV có thẻ BHYT, tạo điều kiện tốt nhất để các em được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực tốt công tác BHYT HSSV, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu phí, cấp phát thẻ BHYT HSSV. Các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố cấp phát kinh phí hỗ trợ cho HSSV tham gia BHYT thông qua cơ quan Bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ 30% mức đóng đối với HSSV và 50% đối với HSSV hộ cận nghèo.

TS

Gửi bình luận của bạn