Hội Khuyến học tỉnh
Nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 11/07/2012 08:27:53

6 tháng đầu năm 2012, hoạt động của Hội Khuyến học tiếp tục lan tỏa sâu vào các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Các cấp hội trong tỉnh đã phát triển mới được 6.755 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 100.219, đạt 5,71% dân số; số gia đình hiếu học (GĐHH) tăng lên 2.711 gia đình, hiện có 111 dòng họ hiếu học (DHHH).


Nhiều nhà tài trợ cam kết hỗ trợ cho Quỹ Khuyến học

Bên cạnh việc tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ “Dân phòng - Khuyến học”, các mô hình khuyến học, khuyến tài tiếp tục được nhân rộng như: phong trào xây dựng GĐHH, DHHH, nuôi heo đất khuyến học, phong trào 1+1 và đôi bạn học tập... Các tổ “Dân phòng - Khuyến học” cũng tích cực vận động nhân dân quan tâm việc học của con em, hạn chế tình trạng lưu ban, bỏ học, góp phần giảm tỷ lệ học sinh (HS) bỏ học qua từng năm.

Song song đó, 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học các huyện, thị, thành và cơ sở cũng đã vận động đóng góp Quỹ Khuyến học với số tiền và quà trị giá hơn 5,6 tỷ đồng, đã cấp 14.994 suất học bổng và quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ban vận động và Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tài trợ cho Quỹ số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; phối hợp với các nhà tài trợ trao 214 suất học bổng (thường xuyên và không thường xuyên) và trao 447 suất học bổng có địa chỉ.

Từ nay đến cuối năm, Hội tiếp tục tập trung củng cố tổ chức hội cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt sẽ tổ chức lễ phát động Tháng khuyến học (tháng 9) chào mừng năm học mới 2012-2013.

CK

Gửi bình luận của bạn