Huy động nhiều nguồn vốn đầu tư cho nhu cầu phát triển giáo dục

Cập nhật ngày: 11/07/2012 07:28:16

Từ năm 2008 đến nay, từ các nguồn vốn hỗ trợ trong và ngoài nước, UBND tỉnh và các địa phương đã triển khai đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu phát triển giáo dục đào tạo tại địa phương.

Thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên 2008-2012 để xóa phòng học ca ba và thay thế phòng học xuống cấp các loại, tính đến tháng 4-2012, tỉnh đã triển khai xây dựng 1.158/1.612 phòng, trong đó hoàn thành đưa vào sử dụng 907 phòng, hiện đang triển khai thi công 251 phòng và trên 200 phòng đã xong các thủ tục đầu tư. Theo khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tỉnh sẽ triển khai thực hiện tiếp tục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để phục vụ cho nhu cầu hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất các trường, các nguồn vốn đầu tư được giải ngân cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tính đến tháng 4, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân được 163.860 triệu đồng.


Mạng lưới trường lớp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dạy và học

Ngoài ra, tỉnh cũng đã lồng ghép sử dụng nhiều nguồn vốn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, các nguồn tài trợ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư đưa vào sử dụng 3 trung tâm giáo dục thường xuyên, mỗi trung tâm có 8 phòng học, 4 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư 22.955 triệu đồng. Trong năm học qua, ngành Giáo dục tiếp tục đầu tư cho các trường mầm non, phổ thông, xây dựng 478 phòng học, 147 phòng chức năng, sửa chữa 500 phòng học và các hạng mục phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư 231.788 triệu đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đặc biệt đã đưa 225/487 phòng học vào sử dụng.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng trường, lớp học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành công văn về công tác thiết bị dạy học, thư viện hàng năm phục vụ cho công tác giảng dạy tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị. Trong năm đã trang bị bổ sung thiết bị dạy học với tổng kinh phí 13.895 triệu đồng, trong đó trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ em 5 tuổi 4.350 triệu đồng. Đa số các điểm trường đều có công trình thể thao, sân tập, có mái che chống nắng dành cho học sinh, trên 85% số trường cán bộ cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác y tế trường học. Dự kiến đến hết năm 2012, 100% số trường có đủ công trình vệ sinh, nước sạch hợp vệ sinh. Đối với bậc giáo dục trung học hiện có 360 phòng tại các trường THPT có đủ 3 phòng thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học; đa số các trường THCS đều có phòng Vật lý, Công nghệ, Hóa-Sinh.

Để tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở vật chất tại các điểm trường, tỉnh đã quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học các cấp của tỉnh đến năm 2020, thời gian đầu tư thực hiện trong 2 giai đoạn, từ năm 2011-2015 và từ năm 2016-2020. Ngoài quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp học, giai đoạn 2011-2015, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học các cấp (từ bậc Mầm non đến bậc THCS) cho 30 xã nông thôn mới với chỉ tiêu 70% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã bố trí lồng ghép nhiều nguồn vốn xổ số kiến thiết, trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 30 trường, điểm trường học với mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất trường học, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.

C.P

Gửi bình luận của bạn