Thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên tỉnh giai đoạn 2011-2015

Cập nhật ngày: 11/07/2012 07:28:32

Ngày 9-7-2012, Bà Trần Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Để nâng cao chất lượng giáo dục của cấp học này, các giai đoạn 2011-2013, 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào các mục tiêu tổng quát đẩy mạnh công tác giáo dục trung học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương; thực hiện hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; nâng cao năng lực hoạt động dạy và học tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng; phấn đấu đến năm 2015, có 100% cán bộ, giáo viên đủ năng lực quản lý chất lượng giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc triển khai chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định. Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên, phấn đấu tỷ lệ học viên lên lớp đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ bỏ học dưới 15% và tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 80% trở lên. Đại diện các sở liên quan đã đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch, phân luồng học sinh vào các trường, đạo đức của giáo viên, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên... Bà Trần Thị Thái yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cấu trúc kế hoạch, chỉ tiêu bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên, rà soát lại việc đầu tư cơ sở vật chất, giao cho Sở cần phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đạt chỉ tiêu.

C.P.

Gửi bình luận của bạn