Tập trung đào tạo lao động nghề, lao động có trình độ

Cập nhật ngày: 04/07/2012 07:27:31

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhân lực của tỉnh hiện tuy đông về số lượng nhưng về chất lượng còn một số mặt hạn chế, nhất là trình độ chuyên môn, tay nghề. Lao động có tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hướng đến mục tiêu đáp ứng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015, 2015-2020, đào tạo nhân lực của tỉnh tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông, xây dựng, giáo dục và đào tạo, y tế.


Dự kiến ngành nông nghiệp cần 7.000 người thuộc các lĩnh vực cơ khí,
sửa chữa máy nổ giai đoạn 2011-2015

Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở GDĐT cùng các ngành liên quan đã dự kiến lộ trình nhu cầu nhân lực giai đoạn 5 năm từ 2011-2015. Theo đó, số lượng người đào tạo mới khoảng 164.250 với các lớp đào tạo ngắn hạn, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; đối với nguồn nhân lực có trình độ, cần 9.300 người có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng 11.000 người, Đại học 17.900 người, trên Đại học 800 người. Trên lĩnh vực nông nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011-2015 là 1.159 người, trong đó trình độ nhân viên kỹ thuật làm việc tại địa bàn cấp xã với số lượng 416 người, 190 người trình độ trung cấp với các chuyên ngành bảo vệ thực vật, nhân viên bảo vệ thực vật, nhân viên khuyến nông; Đại học 136 người thuộc các chuyên ngành thủy sản, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thủy sản, phát triển nông thôn; trên Đại học 84 người gồm các chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi thú y.

Cùng với nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, tỉnh cần lao động kỹ thuật ngành Nông nghiệp với số lượng đào tạo khoảng 7.000 người các chuyên ngành: cơ khí sửa chữa, cơ khí máy nổ, máy gặt, kỹ thuật điện cơ, điện lạnh, thủ công mỹ nghệ, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kỹ thuật trồng hoa, kiểng, tài chính kế toán, luật... Đối với ngành thương mại - dịch vụ, dự báo nhu cầu nhân lực cần 42.440 người gồm buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, lĩnh vực khách sạn, nhà hàng; lĩnh vực xây dựng cần 14.260 người, giáo dục và đào tạo cần 9.355 giáo viên theo các cấp học, ngành y tế cần 1.990 người làm việc trên các lĩnh vực liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các giải pháp chủ yếu nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, toàn xã hội về phát triển nhân lực; thực hiện đổi mới quản lý Nhà nước về nhân lực tập trung củng cố, nâng cao năng lực, hiệu lực của cơ quan quản lý về phát triển nhân lực địa phương, mở rộng, tăng cường phối hợp, hợp tác phát triển nhân lực.

Trước mắt, tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện các chương trình dự án, ưu tiên gồm: Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2011-2015, Đề án quy hoạch chi tiết mạng lưới trường, lớp học tỉnh đến năm 2020, Đề án phát triển mạng lưới trường dạy nghề tỉnh, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, Đề án đào tạo sau Đại học ở nước ngoài... Khởi động chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công viên chức cấp xã, UBND tỉnh đã giao 3 đơn vị: Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Y tế đào tạo các chuyên ngành kế toán, luật, quản lý đất đai, xây dựng, chuyên ngành y tế.

Trong thời gian tới, 3 điểm trường trên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh sẽ tiếp tục công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ công, viên chức để bổ sung vào nguồn nhân lực tỉnh theo mục tiêu đặt ra.

C.P

Gửi bình luận của bạn