Ra mắt Hội quán Hoa kiểng Nha Mân

Cập nhật ngày: 08/05/2019 06:08:27

Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành vừa ra mắt Hội quán Hoa kiểng Nha Mân. Hội quán Hoa kiểng Nha Mân được thành lập với 35 thành viên là hội viên của Hội Sinh vật cảnh và những người yêu thích, kinh doanh hoa kiểng ở xã Tân Nhuận Đông.

Ban chủ nhiệm gồm 6 thành viên, ông Huỳnh Văn Hùng được tín nhiệm chức danh Chủ nhiệm Hội quán. 

Hội quán sinh hoạt định kỳ vào ngày 10 hàng tháng với các hoạt động như: giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc, kinh doanh hoa kiểng; chia sẻ, trao đổi chuyện làng chuyện xóm, xây dựng gia đình văn hóa cũng như tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thanh Dự

Gửi bình luận của bạn