Từng bước chấn chỉnh quy hoạch vùng nuôi cá tra

Cập nhật ngày: 16/10/2012 06:49:39

Chiều ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc chấn chỉnh quy hoạch vùng nuôi cá tra.


Vùng nuôi cá tra

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến nay toàn tỉnh có 1.437,49ha diện tích nuôi cá tra, trong đó có 225,90ha diện tích nuôi ngoài quy hoạch. Nguyên nhân của diện tích nuôi cá tra ngoài vùng quy hoạch là do phần lớn diện tích này đã được người dân thả nuôi từ trước năm 2009 nhưng không nằm trong vùng quy hoạch nuôi cá tra của tỉnh. Mặt khác, tại các địa phương việc quản lý vùng nuôi chưa chặt chẽ, thiếu cương quyết trong xử lý vi phạm dẫn đến việc người dân tự ý nuôi cá ngày càng nhiều trong khi chưa đảm bảo hệ thống xử lý chất thải ra môi trường, tình trạng này tập trung chủ yếu ở 3 huyện: Tân Hồng, Tam Nông và Thanh Bình, với trên 200ha.

Để từng bước chấn chỉnh lại diện tích vùng nuôi cá tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan chỉ đạo Sở NN&PTNT làm việc với từng doanh nghiệp, tổ chức khảo sát vùng nuôi, tìm hiểu vấn đề xử lý môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo về UBND tỉnh để có giải pháp hiệu quả trong quản lý vấn đề này.

MN

Gửi bình luận của bạn