Hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Cập nhật ngày: 15/10/2012 06:46:16

Trong 2 ngày 11-12/10/2012, Công đoàn các Khu công nghiệp Khu kinh tế tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn các Khu công nghiệp Khu kinh tế tỉnh (KCN KKT) lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017.

Công đoàn các KCN KKT tỉnh được thành lập từ tháng 5/2011, đến nay, trực tiếp quản lý 28 CĐCS với trên 6.500 đoàn viên.

Thời gian qua, Công đoàn các KCN KKT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các nội dung an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV, tình hình Biển Đông...; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi thiết thực cho công nhân lao động, thăm tặng quà cho công nhân bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn...

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn các KCN KKT tỉnh đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: thành lập mới 5 CĐCS, phát triển 5.000 đoàn viên, giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng; xây dựng CĐCS vững mạnh đạt 60% trong đó 30% đạt vững mạnh xuất sắc; 100% công nhân lao động làm việc 3 tháng được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm...

K.D

Gửi bình luận của bạn