• Phương pháp mới chẩn đoán sớm ung thư
  • 08/12/2018
  • Các nhà khoa học Australia vừa nghiên cứu phương pháp mới xét nghiệm nhanh và đơn giản, giúp bệnh nhân chẩn đoán và phát hiện ung thư từ máu hoặc mô sinh thiết.
Xem tin đã đăng theo ngày: