Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 15/06/2012 06:51:58

UBND tỉnh vừa có quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 11-6-2012 ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quy định này áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề không phân biệt công lập hay ngoài công lập trong tỉnh thuê để ở trong quá trình học tập; dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung bao gồm cả các cụm công nghiệp, khu kinh tế trong tỉnh và ngoài cụm, khu công nghiệp thuê; dự án nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong tỉnh. Đối tượng được áp dụng là các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo chính sách ưu đãi trên, nhà đầu tư sẽ được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với diện tích đất trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế tổng thể mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp nhà đầu tư có đất sạch (đã có giấy chứng nhận QSDĐ) nếu cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì tùy trường hợp cụ thể sẽ được hưởng ưu đãi như miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi dự án nhà ở xã hội; được tính chi phí đất đai (giá trị QSDĐ) trong phạm vi dự án nhà ở xã hội vào giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở. Ngoài ra, nếu chủ đầu tư phải đầu tư vốn để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng thì các khoản chi phí này cũng được tính vào giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở. Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi về thủ tục xây dựng, thuế, hỗ trợ về tín dụng và về đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp, tổ chức và cá nhân phản ánh về UBND tỉnh qua Sở Xây dựng.

T.T

Gửi bình luận của bạn