Các mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Cập nhật ngày: 31/12/2018 15:29:43

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, về chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện mức chi thực hiện như sau: Đội tuyển tỉnh là 220.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ tỉnh là 175.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh và đội tuyển cấp huyện cùng mức 130.000 đồng/người/ngày.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung thi đấu, đội tuyển tỉnh: 290.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh, đội tuyển cấp huyện cùng mức 220.000 đồng/người/ngày.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các HLV, VĐV khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi như trên. Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61 ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách.

T.T

 

Gửi bình luận của bạn