Đồng bào Công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật ngày: 10/12/2014 10:43:27

Ngày 10/12/2014, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp (khóa V), nhiệm kỳ 2014-2019.


Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (khóa V) ra mắt đại biểu

Trong nhiệm kỳ qua, các giáo xứ trong tỉnh Đồng Tháp tham gia xây dựng nhiều công trình cầu, đường, thắp sáng đường nông thôn, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Các giáo xứ vận động nhiều nguồn cất mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ cho nhiều em học sinh có điều kiện tiếp sức đến trường và vận động nhiều nguồn cứu trợ cho người nghèo với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, các giáo xứ cùng với địa phương thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, qua đó, từng bước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giáo dân.

Đại hội hiệp thương biểu quyết 60 ủy viên, trong đó Linh mục Nguyễn Văn Ký giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2014-2019.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn