Họp báo thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 27/11/2014 17:38:17

Cuộc họp do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Công chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, được tổ chức vào sáng ngày 27-11-2014.


Ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa VIII sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm 2014. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tờ trình dự thảo nghị quyết, lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết…

Để Kỳ họp đạt kết quả cao thu hút sự quan tâm theo dõi của các cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Công gợi ý một số nội dung trọng tâm cần tuyên truyền như kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những chỉ tiêu còn chưa đạt; qua các đợt giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, những vấn đề đã được UBND và các ngành tỉnh thực hiện và những mặt còn hạn chế; các nghị quyết chuyên đề có liên quan đến đời sống của người dân; hoạt động chất vấn và các tham luận tại hội trường; thực hiện quy trình lấy phiếu tính nhiệm…

TP

Gửi bình luận của bạn