Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 27/11/2014 09:50:28

Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội, nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, trăn trở của các đại biểu, để hoàn thiện Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015-2020.


Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Sáng ngày 27/11/2014, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự tháo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015-2020 trong Ủy ban MTTQ và các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn; các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy được năng lực và trách nhiệm. Từ đó, đã đạt được những thành tựu rất cơ bản và quan trọng.

Trong đó, nổi bật là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng du lịch; nông nghiệp, nông thôn có bước tiến bộ cơ bản, hình thành được một số mô hình sản xuất hiệu quả; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên gắn với giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, thể hiện rõ qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về xây dựng Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự thảo Văn kiện Đại hội. Trong đó nổi lên các vấn đề về phát triển du lịch; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thân thiện với nhân dân; xây dựng con người Đồng Tháp có đời sống kinh tế cao; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa; giải pháp thoát nghèo hữu hiệu.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn